Hur jag behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är jag, Alexandra Öhman, och mina kontaktuppgifter är:

Adress: Vimnevägen 2, 59595 Mjölby
E-post: alexandrasfotografier@hotmail.com
Telefon: 0762311488

Vad för personuppgifter behandlas och varför?
Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom e-post, namn, adress, telefonnummer samt bilder så länge det behövs för att jag ska kunna upprätthålla en kontakt och genomföra uppdragen ni bokat mig för. Bilderna som jag fotograferat sparas för att ni ska kunna se och göra beställningar. Efter ett år raderas bilderna om inget är överenskommet. E-post, sms och telefonsamtal raderas när kontakt ej behövs längre eller vid avslutat uppdrag. Påskrivna avtal sparas i 7år och bilder sparas i ett år. Jag behöver personnummer för att kunna erbjuda faktura som betalning.

Vissa uppgifter behövs för rättsliga förpliktelser såsom bokföring och redovisningslagen.

Dina personuppgifter kan behöva delas med ombud eller underleverantörer både inom och utanför EU/EES. som utför tjänster åt Alexandras Fotografier AB. Det kan handla om framkallning utav era fotografier, frakt utav era produkter, skapande utav produkter åt er online och it-tjänster för att kunna visa er bilderna ifrån er fotografering samt it-tjänster för att kunna leverera era bilder digitalt.

Inga bilder användas för Alexandras Fotografier AB´s marknadsföring utan ert godkännande. Bilderna som ni sett används endast i Alexandras Fotografiers AB marknadsföring om ni som kund och andra människor på bilderna har godkänt det.

Godkännandet görs på avtalet eller skriftligt på annat sätt. Har ni godkänt att bilderna får användas i marknadsföring så används de på hemsidan www.alexandrasfotografier.se , Facebooksidan Alexandras Fotografier AB samt Instagram @alexandrasfotografier. Bilderna kan även komma att användas på tryckta produkter för För tryck på presentkort kommer jag fråga om ert godkännande. Namn i samband med bild skrivs endast med samtycke ifrån er som kund, något som också godkänns skriftligt. Bilderna används i Alexandras Fotografier´s marknadsföring i högst 3 år om inget annat är överenskommet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i den mån det medges eller krävs enligt gällande lag, om jag beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att jag uppfyller mina lagstadgade skyldigheter.

Önskar ni att jag ändrar eller raderar lagrade personuppgifter och bilder så kontaktar ni mig på något det sätt som passar er bäst. (Se kontaktuppgifter ovan). Om du har klagomål på min behandling utav dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndigheten.)

Meny